Zawiadomienie

Zawiadomienie

W sprawie inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjno-biurowej w Czechowicach Dziedzicach (na działkach nr 2078/100, 2078/101, 2078/102, 2078/104 obręb 0001) przy drodze krajowej nr 1 pomiędzy ulicami Cicha a Kopernika, uprzejmie informujemy, że wobec nie otrzymania do dnia dzisiejszego stanowisk RDOŚ i Sanepid w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, zmuszeni jesteśmy do przesunięcia kolejnych konsultacji społecznych.

Spotkanie chcemy zorganizować bezzwłocznie po otrzymaniu w.w. stanowisk, co prognozujemy na drugą połowę stycznia br. O szczegółowym terminie i miejscu spotkania poinformujemy w kolejnym zawiadomieniu.

 

Zawiadomienie