Contact

Contact form

Our offices

Kraków

Sawing Office, Bonarka Street 8, 30-415 Kraków

T: +48 12 427 30 84

Email: biuro@7rsa.pl

mapa

Warszawa

Królewska Street 18, 00-401 Warszawa

T: +48 22 270 13 90

Email: biuro@7rsa.pl

mapa

Gdańsk

Magnacka Street 15, 80-180 Kowale

T: +48 58 731 13 32

Email: biuro@7rsa.pl

mapa

Sosnowiec

Innowacyjna 5 Street, 41-200 Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec

T: +48 22 270 13 90

Email: biuro@7rsa.pl

mapa

Prague

Nádražní 344/23, 150 00

Email: vera.hulova@7rsa.pl

mapa

Registration data

Ludwinowska 7

30-331 Kraków

 
NIP: 6772320831

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, KRS: 0000379632

kapitał zakładowy 23 887 354,00 zł, kapitał wpłacony 23 831 766,00 zł

 

 

Press contact

Dagmara Janik

Brand Director

 

T: +48 12 427 30 64
M: marketing@7rsa.pl