Contact form

0/400

Thank you! Your message has been sent.

Our offices

Registry data

7R SA Ludwinowska 7 30-331 Kraków

NIP: 6772320831

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000379632,

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 61 199 335, 00 zł

Information about cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

A message from the site 7r.pl

A server side error has occured