Zrównoważony rozwój

Dbanie o otoczenie jest w naszej naturze

Dbanie o otoczenie jest w naszej naturze

Eko rozwiązania

 Misją 7R jest, aby zielone praktyki stały się standardem na rynku nieruchomości magazynowych.

7R stawia przede wszystkim na znaczną energooszczędność dostarczanych magazynów poprzez zastosowanie szeregu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Uwzględniając także wprowadzenie czujków ruchu oraz oświetlenia dynamicznego w systemie DALI, które dostosuje się do zmiennych warunków otoczenia.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych pokryje część zapotrzebowania na energię elektryczną. Rozwiązania LED w połączeniu ze zwiększeniem doświetlenia światłem dziennym stref przydokowych, wpłynie na zmniejszenie kosztów mediów.

Eko rozwiązania

Standardy zielonych magazynów

OZE

OZE

panele fotowoltaiczne

Woda

Woda

gospodarowanie wodami opadowymi

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

system trigeneraji

Oświetlenie

Oświetlenie

LED, system DALI

eAuto

eAuto

stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Zieleń

Zieleń

łąki kwietne, ule, zielone otoczenie budynków, nasadzenia

Zrównoważone budownictwo

Wszystkie obiekty 7R podlegają procesowi certyfikacji zgodnie z wiodącym,  międzynarodowym standardem oceny ekologicznego budownictwa BREEAM, który stanowi potwierdzenie stosowania zielonych rozwiązań.

breeam_logo.png

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

W ramach organizacji uczestniczymy w wydarzeniach edukujących pracowników i otoczenie biznesowe w zakresie rozwiązań ekologicznych (sympozjum, webinary). Tworzymy także materiały eksperckie do mediów.

plgbc_logo
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

  • Optymalizacja kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności
  • Większa wartość rynkowa oraz atrakcyjność nieruchomości
  • Dbanie o komfort i wydajność osób pracujące w budynku – wellbeing
  • Wspieranie inicjatyw CSR oraz wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji