Proptech Foundation

Proptech Foundation

Jako pierwszy deweloper powierzchni logistycznych i przemysłowych przystąpiliśmy do Proptech Foundation. Organizacja skupia się na cyfrowej transformacji nieruchomości komercyjnych i wspieraniu podmiotów w rozwoju i implementacji technologii.

 

W projektach kładziemy nacisk na proptech stosowany w służbie ekologii. Zielone technologie są integralną częścią naszej polityki środowiskowej stąd obecność wśród tych firm, które mają podobne wartości.

Współpraca z Proptech Foundation to gwarancja dostępu do wiedzy i możliwość współpracy ze startupami, które budują kolejne innowacyjne rozwiązania dla dobra środowiska naturalnego.

 

Transformacja cyfrowa w logistyce przynosi mierzalne korzyści biznesowe. Chcemy, aby nasi klienci mogli korzystać z najnowszych, dopasowanych do profilu działalności rozwiązań i optymalizować procesy, poprawiać wydajność oraz zmniejszać koszty.