PINK

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, dzięki której mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko biznesowe.

Misją stowarzyszenia jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków, a także promować dobre standardy działania rynku nieruchomości. Dodatkowo, PINK dba o wizerunek branży oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi.

W ramach działania stowarzyszenia podejmowane są następujące aktywności:

- spotkania dla podmiotów działających na runku nieruchomości komercyjnych oraz uczestnictwo w takich spotkaniach
- współpraca z osobami, podmiotami i organizacjami wspierającymi podobne cele
- wspieranie inicjatyw gospodarczych i projektów członków związanych z branżą nieruchomości komercyjnych
- prowadzenie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi w zakresie zagadnień wpływających na działalność podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych
- utrzymywanie relacji z mediami

Poprzez uczestnictwo w pracach PINK, współpracujemy z władzami samorządowymi, krajowymi i międzynarodowymi w sprawach związanych z branżą nieruchomości komercyjnych oraz wymieniamy doświadczenia pomiędzy podmiotami z branży nieruchomości komercyjnych.