PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, realizacji inwestycji i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Naszą misją jest dążenie do tego, aby zielone praktyki stały się standardem na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Dołączenie do grona liderów zielonej zmiany jest więc naturalnym dla nas krokiem w kierunku wspierania inicjatyw proekologicznych branży i deklaracją współtworzenia najwyższej jakości obiektów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Z początkiem 2020 roku, jako pierwszy deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych w kraju, ogłosiliśmy wprowadzenie ekokonceptu, który opiera się na zasadach zrównoważonego budownictwa i ma na celu dostarczanie budynków przyjaznych ekologicznie. W naszych strukturach utworzyliśmy specjalną grupę R&D, która analizuje i wdraża do naszej oferty nowe rozwiązania i technologie wspierające proekologiczne oddziaływanie budynków, a także analizuje poziom zużycia energii i emisji CO2.