PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich

Polski Związek Firm Deweloperskich jest nowoczesną, ogólnopolską organizacją branżową dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Od 2002 r. działa w trosce i imieniu deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych, którzy swoją pracą przyczyniają się do zaspokajania potrzeb kolejnych pokoleń.

 

Misją organizacji jest zapewnienie firmom deweloperskim warunków do rozwoju oraz wspieranie i reprezentowanie ich w staraniach o lepsze prawo. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw PZFD są tzw. Grupy Tematyczne, czyli cykliczne spotkania dedykowane pracownikom firm członkowskich.  Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistom z różnych działów platformy do wymiany aktualnej wiedzy, doświadczeń i opinii, która jest wzbogacana autorytetem ekspertów z zewnątrz.