Ogłoszenie

Zarząd Spółki 7R SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie art. 50 ust 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako Mount 1 wyemitowanych w dniu 10 marca 2020 r., dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki emisji obligacji serii Mount 1 emitowanych przez 7R SA z siedzibą w Krakowie”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o 12:00 w Krakowie w siedzibie 7R SA, przy ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków.

Pełny dokument do pobrania znajduje się w załączniku.

 


 

Załączniki