Komunikat

Zarząd Spółki 7R SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 24 października 2019 roku zmianie uległ podmiot prowadzący ewidencję obligacji serii E wyemitowanych przez Spółkę 7R SA („Obligacje”).

W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w/w Uchwały, począwszy od dnia zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000446527, wszelkie prawa i obowiązki przypisane pierwotnie na rzecz Vestor Domu Maklerskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego ewidencję Obligacji będą wykonywane przez Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji.

 


 

Załączniki