Ład korporacyjny – integralna część zrównoważonego rozwoju

Ład korporacyjny jest integralną częścią ESG, dlatego od lat dokładamy należytej staranności w spełnianiu standardów i realizowaniu w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju. To zapewnia naszym transakcjom bezpieczeństwo, najemcom – najlepsze rozwiązania, a inwestorom – pożądaną stabilność i zwrot z produktu inwestycyjnego, jakim są magazyny – mówi Tomasz Mika, Chief Financial Officer w 7R.

ESG najczęściej kojarzy się z kwestiami środowiskowo-klimatycznymi i społecznymi. Jednak nie mniejsze znaczenie dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w spółkach mają standardy i praktyki ładu korporacyjnego, czyli G – ostatnia składowa skrótu, który coraz mocniej wpływa także na rynek magazynowy. Obejmują one takie kwestie, jak: przejrzystość działań i transakcji, odpowiedzialny nadzór i strategia, zgodność, polityka antykorupcyjna czy etyczne przywództwo i relacje w biznesie.

Sprawdzaj i kupuj

Dla 7R dbałość o każdy z tych aspektów przejawia się na wszystkich etapach rozwoju realizowanego obiektu. Praca zaczyna się przy wyborze i przygotowaniu gruntu. Oglądając działki, firma, która ma obecnie ok. 70 projektów na różnych etapach zaawansowania, przygląda się parametrom: właścicielskim, prawnym, ekonomicznym i środowiskowym. Oceny potencjalnych akwizycji gruntów dokonuje przeznaczony do tego zespół przeprowadzający niezbędne analizy przedakwizycyjne.

Musimy mieć pewność, że nasza inwestycja będzie prawidłowa, bez wad prawnych, bo to mogłoby doprowadzić do problemów na późniejszym etapie, np. podczas uzyskiwania pozwoleń. Patrzymy też na geografię, demografię, interesy społeczności lokalnych, pełny potencjał rozwoju i ryzyka ESG w danym miejscu. Bardzo duży udział w realizowanych projektach mają projekty powstające w dużych aglomeracjach i ośrodkach miejskich, a to też istotnie wpływa na tę analizę.

Tomasz Mika

CFO w 7R

Badanie due diligence jest szczególnie ważne przed zakupem niełatwych gruntów, wymagających większych nakładów pracy do doprowadzenia ich do stanu używalności. Przykładem są rewitalizowane poprzemysłowe tereny, które wymagają m.in. odpowiedniej remediacji, tak jak jedna z najnowszych inwestycji 7R na terenach byłej katowickiej huty Szopienice – 7R City Flex Katowice I.

Między inwestorem a najemcą

Na gruntach się jednak nie kończy, bo aby móc spełniać standardy ESG, z podobną dokładnością weryfikuje się transakcje finansowe, zgodność umów z wykonawcami, gotowe obiekty czy procesy operacyjne na co dzień. Wszystkie muszą spełniać wiele wymagań także ze względu na przyszłych nabywców magazynów.

Naszą rolą jako dewelopera jest nabyć grunt, zrealizować obiekt, skomercjalizować go i sprzedać inwestorom, a oni coraz częściej – tak jak my – patrzą na kryteria ESG. Ład korporacyjny i zgodność są dla nich również bardzo ważne – mówi CFO 7R.

Szybko przybywa świadomych inwestorów, którzy oczekują zgodności z wymogami ESG. O tym, jak szybko, mówi m.in. wynik globalnej ankiety firmy EY Is your ESG data unlocking long-term value? przeprowadzonej wśród inwestorów instytucjonalnych. Aż 90 proc. z nich przyznało, że przywiązuje teraz większą wagę do działań ESG interesujących ich firm w zakresie strategii inwestycyjnych, podejmowanych działań i decyzji niż przed pandemią. 74 proc. stwierdziło, że obecnie są bardziej skłonni do wyjścia z inwestycji ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki w zakresie ESG niż przed 2020 r.

Śledzimy najlepsze praktyki, potrzeby inwestorów, ale też zmieniające się zapotrzebowanie najemców. Widzimy, że coraz więcej z nich szuka zrównoważonych ofert i partnerów. Dlatego wykorzystujemy rozwiązania, które pomagają im w realizacji celów ESG, np. fotowoltaikę, naturalne doświetlenie obiektów, energooszczędność czy optymalne zarządzanie obiegiem wody.

opowiada Tomasz Mika

Zrównoważony partner

7R przygotowuje właśnie swój pierwszy raport ESG.

Mamy coraz więcej zapytań dotyczących ESG od zainteresowanych inwestorów, najemców, kontrahentów, jak również instytucji finansowych.. Mamy świadomość wyzwań związanych z tym tematem, wiemy też, że ESG nie jest przelotnym trendem, ale trwałą zmianą wpływającą na funkcjonowanie firm na całym świecie – mówi Tomasz Mika.

ESG dotyczy i interesuje też pozostałych interesariuszy firmy, np. pracowników i społeczności lokalne.

– Nasi interesariusze patrzą nie tylko na nasze produkty, ale też na to, jaką jesteśmy firmą, jakie wartości i zasady nam przyświecają. Dlatego nasza wewnętrzna polityka i fakt, że każdy pracownik rozpoczynający współpracę z 7R zobligowany jest przyjąć i podpisać m.in. kodeks etyki, dobrych praktyk czy zgodności, są niezmiernie ważne. Podobnie jak dbałość o niezakłóconą współpracę z lokalnymi władzami i samorządami – wpływa ona nie tylko na powodzenie inwestycji, ale też odbiór i wartość firmy – dodaje CFO 7R.

Tomasz Mika posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i optymalizacji kluczowych procesów finansowych oraz działań operacyjnych, prognozowania finansowego, tworzenia budżetów, sporządzania analiz finansowych oraz zarządzania ryzykiem. W 7R odpowiada za zarządzanie, organizację i koordynację działań finansowych spółki oraz wsparcie w realizacji strategii biznesowej.

Kontakt: [email protected]