Dzień i noc przyszłości

Natura uczy pokory i pozwala zdystansować się od myślenia kategoriami, że człowiek jest władcą wszystkiego i może wszystko – mówi Dominika Sochacka, autorka pracy „Memento Mori”, która wygrała I nagrodę w konkursie 7R „Warehouse of art: Young art for the planet” w kategorii mural na zbiornik przeciwpożarowy.

 

Projekt przygotowany przez Dominikę Sochacką składa się z dwóch części, które funkcjonują wspólnie, wykorzystując połączenie technologii i natury. Mogą one działać niezależnie, ale największą moc zyskują w połączeniu.

 

Piękno i spustoszenie

 

Warstwa pierwszego obrazu wykorzystuje ekologiczne farby, jest kolorowa i przedstawia sielankowe leśne życie fauny i flory niezdewastowane przez człowieka. Druga warstwa nałożona jest na pierwszą przy użyciu farby luminescencyjnej. Widać ją dopiero w nocy, gdy świeci po całym dniu naświetlania przez słońce. Warstwa ta przedstawia spustoszenie, szkielety martwych zwierząt, spalone drzewa, wyschnięte koryto rzeki oraz wycięte pnie.

Chciałam przedstawić dualizm. Z jednej strony piękno – wyidealizowana ilustracyjnie wizja przyrody, z drugiej – nieuchronna wizja zniszczenia, które nas czeka, jeżeli nie podejmiemy radykalnych kroków, żeby zapobiec zmianom klimatycznym. Jako ludzkość przyczyniliśmy się już do wymarcia wielu gatunków roślin i zwierząt, a kryzys klimatyczny jest faktem i to od nas zależy, którą drogę obierzemy

- mówi Dominika Sochacka.

Memento

Praca ma przypominać o tym, że każde działanie ludzkie jest obarczone konsekwencjami, a jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zapobieżenia katastrofie, to wizja świata w przyszłości nie wygląda zachęcająco.

 

Natura jest nieodzowną częścią naszego życia. Wpływa na nas na każdym kroku, ale i my na niej odciskamy swoje piętno. Natura jest dla mnie ważna również w wymiarze prywatnym i lubię przebywać w otoczeniu roślin i zwierząt. Uczy pokory i pozwala zdystansować się od myślenia kategoriami, że człowiek jest władcą wszystkiego i może wszystko. Przyroda wpływa na moje prace, choćby nawet nie była w nich bezpośrednio widoczna – bardzo dużo tworzę na jej łonie – mówi artystka.

 

Komentować i działać

 

Dominika Sochacka uważa, że dzięki docieraniu sztuki do dużej liczby osób artyści mają duży wpływ na społeczeństwo w wielu wymiarach: dotyczących kwestii społecznych, politycznych, ekonomicznych, ale także ekologicznych.

Bardzo istotne jest dla mnie to, by komentować w swoich pracach aktualną sytuację – niezależnie od tematu. Mam nadzieję, że dzięki temu mogę przynajmniej skłonić do przemyśleń innych ludzi. Sama również staram się żyć w zgodzie ze swoimi zasadami. Przykładowo nie kupuję ubrań w sieciówkach, nie korzystam z samochodu, nawet w małym, osobistym wymiarze staram się unikać niekorzystnego wpływu na środowisko

- deklaruje artystka.

Podkreśla jednak, że ważną rolę do odegrania w tym procesie mają duże firmy, których działalność negatywnie wpływa na środowisko, jeśli nie mają one na uwadze aspektów ekologicznych.


Cieszą więc takie inicjatywy jak konkurs 7R „Warehouse of art: Young art for the planet”. Jego organizacja, tematyka i podejście do przeprowadzenia zachęcały do udziału – uważa Dominika Sochacka.

 

O konkursie Warehouse of Art

 

Konkurs 7R „Warehouse of art: Young art for the planet” był skierowany do studentów i absolwentów warszawskiej ASP. Jego motywem przewodnim było hasło „Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu projektu sztuki użytkowej o tematyce ekologicznej w jednej z trzech kategorii: ergonomiczne siedzisko, mural na zbiornik przeciwpożarowy i ekologiczny gadżet 7R. W sumie na konkurs wpłynęło 26 prac. Prace laureatów są dostępne na stronie 7rwarehouseofart.pl.

Autor: Dominika Sochacka

Urodzona w 2000 r. studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów. Poza studiowaniem i pracą zajmuje się muzyką.

ROZWIŃ WIĘCEJ