Społeczna strona ESG

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w firmie i zgodność z kryteriami ESG (Environmental, Social, Governance) to nie tylko wymiar środowiskowo-klimatyczny. Każdy z komponentów ESG jest równie ważny, dlatego biznes tak samo duży nacisk powinien kłaść na społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. To kompleksowe podejście do odpowiedzialności widać szczególnie teraz, w czasie wojny w Ukrainie  – mówi Dagmara Janik, Brand Director w 7R.

 

Troska o dobrostan lokalnych społeczności to jeden z ważnych obszarów strategii ESG. Każda firma funkcjonuje w określonym kontekście i musi brać pod uwagę swój wpływ na otaczającą rzeczywistość. Widać to bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach, kiedy tak wiele firm włączyło się w akcję niesienia pomocy Ukrainie i osobom, które w wyniku wojny musiały opuścić swój kraj.

W tej trudnej dla naszych wschodnich sąsiadów sytuacji biznes pokazał, co znaczy odpowiedzialność. Skala zaangażowania firm w różne rodzaje pomocy z dnia na dzień rośnie. Empatia, która być może kiedyś była słowem niekojarzącym się bezpośrednio z biznesem, od co najmniej kilku lat jest jedną z jego priorytetowych wartości. To co cieszy jeszcze bardziej, to współpraca firm w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Dagmara Janik

Brand Director w 7R

7R włączyło się m.in. do akcji organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Pracodawców RP i Corporate Connections. Z kolei magazyn firmy w Kielcach stał się miejscem zbiórki pomocy humanitarnej zorganizowanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

 

Społecznie zaangażowani

 

Kwestie społeczne są często silnie powiązane ze sprawami środowiskowymi. 7R tworzy ekologiczne obiekty magazynowo-produkcyjne, pamiętając o tym, jak bardzo nowoczesne technologie mogą pomóc w osiąganiu neutralności klimatycznej. Stąd w obiektach dewelopera coraz częściej używane są panele fotowoltaiczne, prowadzona efektywna gospodarka wodna, a wokół powstają np. łąki kwietne czy dodatkowe nasadzenia roślin. Ma to znaczenie zarówno dla osób, które pracują w danym obiekcie, jak też dla okolicznych mieszkańców, ponieważ budynki 7R są wpisane w krajobraz i stają się jego integralną częścią.
 

Pojawiając się w każdej nowej lokalizacji dołączamy do lokalnej społeczności i stajemy się za nią współodpowiedzialni. Dlatego m.in. inwestujemy w projekty i rozwiązania, które dążą do tego, aby nasza obecność miała jak najbardziej korzystny charakter dla naszych sąsiadów, zarówno w przypadku miejskich, jak i pozamiejskich obiektów - mówi Dagmara Janik.

Firma elastycznie reaguje na zmiany zachodzące na co dzień i pamięta o swoim zobowiązaniu społecznym.

 

„Rozmawiamy z mieszkańcami i jednostkami samorządowymi. Jeśli pojawiają się potrzeby lub kwestie, na które trzeba odpowiedzieć lub uwzględnić w naszych planach inwestycyjnych – słuchamy. Jeśli jest możliwość, by pomóc lokalnie – działamy – opowiada Dagmara Janik.


W trakcie pandemii 7R zapewniło na przykład szpitalowi w Starachowicach modułową izbę przyjęć CareBox dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

 

Kultura magazynu

Społeczna odpowiedzialność firm może zresztą przybierać bardzo różne formy. W przypadku 7R jedną z nich jest połączenie świata sztuki z działalnością przemysłową i dodanie do tego ciekawego zestawienia wątków ekologicznych.

„Zapoczątkowaliśmy własną koncepcję promocji sztuki – 7R Warehouse of art. W ramach tego projektu w 2019 r. odbyła się już wystawa grafik we wnętrzu naszego magazynu. W tym roku we współpracy z warszawską ASP zorganizowaliśmy pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu dla artystów na początku kariery zawodowej, który jednocześnie promuje kwestie środowiskowe” – tłumaczy Brand Director w 7R.

 

Do konkursu zostało zgłoszonych aż 26 prac w trzech różnych kategoriach: mural, ekologiczny gadżet i siedzisko ergonomiczne. Motywem przewodnim było hasło „Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja”. Kapituła konkursu wyłoniła po 3 laureatów w każdej kategorii. Wybrane projekty mają zostać wdrożone w magazynach 7R.

 

Nadesłane prace obrazują doskonałe zrozumienie tematów proekologicznych, charakteryzują się niebanalną ideą oraz wyrazistym językiem plastycznym.

Wspieranie młodych artystów i edukacja w zakresie ekologii to część naszych działań odpowiadających na wyzwania w obszarach Environmental i Social responsibility” – dodaje Dagmara Janik.

 

Celem społecznym firmy jest też aktywne rozwijanie pasji i talentów współzawodnictwa sportowego wśród interesariuszy. Stąd m.in. sponsoring i wparcie grupy kolarskiej 7R Rowmix Team p/b 72D (szosa i MTB) czy współorganizacja z miastem Gdynia 7R CST MTB Gdynia Maratonu.

ESG funkcjonuje jak system naczyń połączonych. Każdy z obszarów ukrytych w tym skrócie wpływa na pozostałe, dlatego tylko kompleksowe działanie przynosi właściwe efekty. Droga do realizacji standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego może być bardzo różna, nie ulega jednak wątpliwości, że biznes musi działać odpowiedzialnie - podsumowuje Dagmara Janik.

Autor: Dagmara Janik

Brand Director w 7R

Jako Brand Director Dagmara odpowiada za realizację strategii marketingowej marki 7R, w tym za działania z zakresu sponsoringu i szerokich działań społecznych.

Kontakt: [email protected] 

ROZWIŃ WIĘCEJ